Thanh Hóa

  Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Khu Vực
 Quầy Thuốc Hà Hường  Thôn Hồ Thịnh, Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Phương Huyền  Thạch Khánh, Xã Bình Minh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Quỳnh Thanh  Thôn Diễn Hòa, Xã Hợp Thành, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Phạm Thị Tài  Thôn Cầu, Xã Bãi Trành, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Nhà Thuốc Nguyễn Thùy Liên  Cộng Hòa, Xã Vạn Thiện, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Đại Lý Số 12, Hồ Thị Hiền  Số 521, Khu Phố Vĩnh Long 1, Thị Trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Nhà Thuốc Nội Hằng  Thôn Yên Nẫm, Xã Yên Mỹ, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Phạm Thị Toán  Thôn Cầu, Xã Bãi Trành, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc 81, Ds Nguyễn Thị Hà  Tân Trù, Vạn Thiện, Nông Cống, Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Hoàng Hiệp  Số 520, Khu Phố 3, Thị Trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Huấn Lừng, DS Nguyễn Thị Lừng (Chi Nhánh Dược Phẩm Triệu Sơn)  Xóm 8,  Xã Nông Trường, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Số 10, Chi Nhánh DP Đông Sơn- CTCP Dược VTYT Thanh Hóa  Số 47 Phố Thiều, Xã Dân Lý, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thanh Mận  Thôn Nam Trường, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Số 57, Chi Nhánh DP Nông Cống  Thôn 2B Đại Đồng, Xã Tế Thắng, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Số 02, DS Cao Thị Thảo  Chợ Yên Cát, Thị Trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Nhà Thuốc Trương Thị Mai  Kiot Số 3, Chợ Thị Trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Hoàng Ngần, Ds Phạm Thị Ngần  Số 620 KP Vĩnh Long, Thị Trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Huyền- Chi Nhánh Dược Phẩm Như Thanh  Chợ Mới, Xã Yên Thọ, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Mai  Đội 1, Xã Thọ Thế, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Đỗ Thị Nương  Thôn Vĩnh Lợi, Xã Hải Long, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Tiến Hương  Xóm 2, Xã Hợp Tiến, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá  Thanh Hóa A
 Nhà Thuốc Hưng Hồng  Chợ Chào, Xã Thanh Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Hùng Việt, Ds Cao Bích Việt  Cổng Chợ Nghi Sơn, Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Luân Hòa, Ds Lê Thị Hòa  QL1A, Thôn Cao Thắng, Xã Nguyên Bình, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Sáu, Lê Thị Sáu (không xử lý)  Thôn Tập Cát 1, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Tân Dược, Nguyễn Thị Huyền  Thôn Đông Tài, Xã Vạn Thắng, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Quầy Thuốc Vũ Thị Thùy Vân  Thôn Đại Đồng, Xã Tế Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa  Thanh Hóa A
 Nhà Thuốc Tuấn Hiến, Ds Phạm Thị Hiến  Kiot Số 2, Khu Công Nghiệp Hoằng Long, Xã Hoằng Long, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Lê Thị Hương  Thôn 1 Tam Hòa, Xã Hòa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Số 20, Chi Nhánh Dược Phẩm Nga Sơn, Mai Thị Hương  Xóm 10, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Hiệu Thuốc Phạm Thị Lê  Thôn Eo Lê, Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Thảo Nhi, Ds Lê Thị Huệ  Kiot Số 13, Chợ Vĩnh Hùng, Xóm Đoài, Xã Vĩnh Hùng, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Số 6, Ds Dương Thị Mai  Chợ Thiệu Hợp, Xã Thiệu Hợp, Huyện Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Ngọc Lan, Ds Trần Thị Ngọc Lan  Xóm 4, Xã Nga Thái, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Trần Thị Liễu  Chi Nhánh Dược Hậu Lộc, Thị Trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Minh Quang, Ds Lê Thị Phượng  Số Nhà 75 Phố Trung Sơn, Thị Trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Thanh Tứ, Lê Thị Thanh  Khu 5, Thị Trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Tuệ An, Ds Đỗ Thị Tuyết  QL217, Thôn Đông Môn, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Mai Thị Hiền  Thôn Thành Lập, Xã Ngư Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Lê Đình Hiển  Thôn Tân Quý, Hoằng Quý, Hoằng Hóa, Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Lê Thị Ly  Thôn Hưng Long, Xã Thiệu Long, Huyện Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Dung  Thôn Nguyên Tân, Xã Thiệu Nguyên, Huyện Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Sỹ Huệ  Thôn 3 Bái Trung, Xã Hòa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Lê Thị Tâm  Xóm 1, Thôn Hậu Thạch, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Lành Bách  Thôn Thành Sơn, Xã Thành Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Mai Thị Hương  Xóm 2, Xã Nga Bạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Số 268, Nguyễn Thị Luân  Chợ Hón, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Ngát  Chợ Ruồi, Khu Phố 6, Phường Nam Sơn, Thị Xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Lê Thị Thúy  Xóm 8, Xã Nga Bạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Nguyệt Sơn, Ds Nguyễn Thị Nguyệt  Cầu Báo Văn, Xã Nga Lĩnh, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Tư Nhân Cao Thị Luyến  Đội 3, Xã Thiệu Viên, Huyện Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Thu Phương,Chi Nhánh DP Hậu Lộc, DS Trần Thị Phương  Kiot Chợ Cồn Cao, Xã Hoa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Lê Thị Trang  Thôn Nghĩa Kỳ 1, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Lê Thị Thơm  Thôn Sóc Sơn 1, Xã Vĩnh Hùng, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Nhà Thuốc Hoàng Văn Thức  Số Nhà 11, Đường Số 4, TK Vinh Sơn, Thị Trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Nhà Thuốc Ngọc Lan( Thuốc Công Ty TNHH Dược Ánh Dương, Ds Trần Thị Lan  Thôn Đại An, Xã Hoằng Lương, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Nhà Thuốc Nguyễn Hoài Thương  Khu 2, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Số 12, Ds Lê Thị Hiền  Thôn 11, Xã Thiệu Giao, Huyện Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Lê Thị Hồng, Chi Nhánh Dược Phẩm Hoằng Hóa  Thôn Hợp Tân, Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thủy  Xóm 5, Xã Nga Yên, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Nhà Thuốc Hoàng Anh, Ds Phạm Thị Hoàng Anh  Số 90 Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị Xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Hồng Thúy, Ds Nguyễn Thị Thúy  Thôn Tê Thôn, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Hiệu Thuốc Hoằng Hoá, Nguyễn Xuân Tới  Cổng Chợ Quăng, Thôn Đình Bảng, Xã Hoằng Lộc,Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Bình Minh, Ds Luyện Bích Thảo  Thôn Minh Hợp, Xã Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Hoàng Thị Hiền  Thôn Giữa, Xã Phú Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Trạm Y Tế Xã Thiệu Lý  Thôn 2, Xã Thiệu Lý, Huyện Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa B
 Quầy Thuốc Lý Huê, DSPT: Vũ Thị Huê  Ngã Tư Xuân Lam, Xóm 2, Thôn Phúc Lam, Xã Xuân Lam, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Quầy Thuốc Số 87, Dương Thị Thu  Thôn 5, Xã Xuân Lai, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Nhà Thuốc Hoa Phượng, Nguyễn Thị Phượng  Tiểu Khu 5, Thị Trấn Quán Lào, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Quầy Thuốc Phương Thúy  Thôn Lý Yên, Xã Định Tường, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Quầy ThuốcSố 71, Chi Nhánh DP Thạch Thành, DS Ngô Thị Tâm  Thôn Ngọc Trạo, Xã Ngọc Trạo, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Nhà Thuốc Số 11, Đoàn Thị Dung  Phố Kiểu, Xã Yên Trường, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Quầy Thuốc Số 10, Lê Thị Liên  Thôn Ba Si, Xã Kiên Thọ, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Quầy Thuốc Số 32- Chi Nhánh DP Thạch Thành, Ds Quách Thị Dâng  Thôn Trung Tâm, Xã Thành Long, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Quầy Thuốc Số 19, Thiết Huệ  Chợ Cẩm Tú, Xã Cẩm Tú, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Nhà Thuốc Số 1, Dương Thị Bích  Khu Phố 1, TT Quảng Xương, Quảng Xương, Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Quầy Thuốc Phương Bình, Ds Ngô Thị Bình  Thôn Cốc Thôn, Xã Xuân Vinh, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Quầy Thuốc An Khang, Ds Lê Thị Khuyên  Thôn Tân Ngữ 2, Xã Định Long, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thủy  Thôn 7, Xã Quý Lộc, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Nhà Thuốc Lê Thị Hiên  Thôn Bùi, Xã Thành Thọ, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Phòng KhámTư Nhân Loan Quyết, Ds Nguyễn Thị Loan  Thôn Trung, Xã Quảng Nham, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Nhà Thuốc Dương Thị Lâm  Phố 1, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Hiệu Thuốc Sao Vàng, Lê Thị Tuyết  Khu 3, Thị Trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thảo  Phố 1, Thị Trấn Thống Nhất, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Quầy Thuốc Trịnh Thị Liên, Chi Nhánh Dược Thọ Xuân, Trịnh Thị Liên  Số Nhà 277, Đường Lê Lợi, Khu 9, Thị Trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Quầy Thuốc Tự Tin, Ds Nguyễn Thị Tin  Xóm 6, Xã Xuân Giang, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Quầy Thuốc Ngọc Tới  Thôn Hùng Sơn, Xã Yên Hùng, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Quầy Thuốc Tân Dược  Thôn Minh Thành 2, Xã Xuân Bái, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Quầy Thuốc Tài Ánh  Thôn Tiên Phong, Xã Quảng Lợi, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa C
 Nhà Thuốc Hoài An, Ds Lưu Hà Thanh  Số Nhà 103, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Quảng Tiến, Thành Phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm D.O.P,  Đỗ Thị Hiền  Số 234 Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thành Phố Thanh Hóa,Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Nhà Thuốc Số 7, Đỗ Thị Thuý  Số 151, Đường Trường Thi, Phường Trường Thi, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Nhà Thuốc Thảo Vy, Ds Trần Thị Nga  Kiot Số 02, Cổng Phía Đông Chợ Cột Đỏ, Phường Trường Sơn, Thành Phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Quầy Thuốc Hồng Dân, Ds Phan Thị Hồng (không xử lý)  Thôn Phú Quý, Xã Quảng Tâm, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Nhà Thuốc Ngọc Sắc, Ds Tô Ngọc Sắc  Số 441 Lê Lai, Phường Đông Sơn, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Nhà Thuốc Hồ Thị Mai  Khối 6, Chợ Rừng Thông, Thị Trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Quầy Thuốc 212 Tiến Hiền, Ds Nguyễn Thị Hiền  Thôn 6, Xã Quảng Minh, Thành Phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Phương  Tiểu Khu 5, Thị Trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Nhà Thuốc Tâm Hiền, Ds Lê Thị Xinh  Số 115 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Quảng Thắng, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Quầy Thuốc Thanh Hải, Chi Nhánh Dược Đông Sơn  Khu 6, Thị Trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Nhà Thuốc Số 33, Ds Nguyễn Thị Huyền  Số 05, Phố Cao Sơn, Phường An Hoạch, TP Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Quầy Thuốc Hoa Dũng, Ds Nguyễn Thị Hoa  Thôn 5, Xã Quảng Phú, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Quầy Thuốc 93 Quang Trung, Vũ Hồng Phượng  Số 93 Quang Trung, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Nhà Thuốc Thao Lan  Số 162 Đình Hương, Phường Đông Cương, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Nhà Thuốc Thuận Nhạn, Ds Nguyễn Thị Nhạn (không xử lý)  Phố 2, Phường Đông Cương, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Nhà Thuốc Bảo Khánh, Ds Trần Thị Hải  Đường Nguyễn Phục, Phường Quảng Thắng, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Quầy Thuốc Bình Hậu, Ds Nguyễn Thị Hậu, Chi Nhánh Dược Đông Sơn  Khu 6, Thị Trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Quầy Thuốc Hùng Nhuận, Ds Lê Thị Nhuận  Thôn 6, Xã Quảng Đại, Thành Phố Sầm Sơm, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Quầy Thuốc Năm Hồng, Ds Dư Thị Hồng  Thôn 2, Thống Nhất, Phường Quảng Vinh, Thành Phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Quầy Thuốc Ánh Tuyết  Đường 7, Xã Hà Long, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Nhà Thuốc Phúc Đức, Ds Nguyễn Thị Thắm  Thôn Đông Văn, Xã  Quảng Đông, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Quầy Thuốc Minh Thúy, Ds Nguyễn Thị Thúy  Thôn 6, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Quầy Thuốc Đỗ Thị Lý  Số 73 Đoàn Thị Điểm, Phường Trường Sơn, Thành Phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Nhà Thuốc Thảo Vân  Số 91 Đào Duy Từ, Phường Ba Đình, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Quầy Thuốc Hậu Toàn  Xuân Phương 1, Phường Quảng Châu, Thành Phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Quầy Thuốc Thịnh Xuân  Chợ Gũ, Xã Hà Phú, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Nhà Thuốc An Đức, Ds Nguyễn Thị Thủy (không xử lý)  Số 311 Lý Nhân Tông, Phường Đông Thọ, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D
 Nhà Thuốc Châu Anh, Ds Nguyễn Thị Khuyên  Số 237 Đường Bạch Đằng, Phường Quảng Hưng, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  Thanh Hóa D


Trả lời