Quận Hoàn Kiếm

  Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Khu Vực
 Nhà Thuốc Quang Linh, 35 Nguyễn Siêu (DS Trần Thị Hương Liên)  Số 35 Nguyễn Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội  Ba Đình, Long Biên, Hoàn Kiếm
 Nhà Thuốc Mai Hòa, Số 14 Hàm Tử Quan  Số 14 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội  Ba Đình, Long Biên, Hoàn Kiếm


Trả lời