Quận Ba Đình

  Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Khu Vực
 Nhà Thuốc Tư Nhân Ds Nguyễn Thị Vũ Thành, 106H4 Thành Công  Số 106H4 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội  Ba Đình, Long Biên, Hoàn Kiếm
 Nhà Thuốc Linh Đan, Số 156/68/173 Hoàng Hoa Thám  Số 156/68/173, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội  Ba Đình, Long Biên, Hoàn Kiếm
 Nhà Thuốc Hiền Anh, 18/20 Nguyễn Công Hoan  Số 18/20 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội  Ba Đình, Long Biên, Hoàn Kiếm
 Nhà Thuốc Thanh Lan, 369 Đội Cấn  Số 369 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội  Ba Đình, Long Biên, Hoàn Kiếm
 Nhà Thuốc Gia Đình, Số 6/6 Vĩnh Phúc  Số 6, Ngõ 6, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội  Ba Đình, Long Biên, Hoàn Kiếm
 Nhà Thuốc Khánh Linh, Ds Nguyễn Minh Huệ  Số 30 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội  Ba Đình, Long Biên, Hoàn Kiếm
 Nhà Thuốc Hải Linh, 61 Cửa Bắc  Số 61 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội  Ba Đình, Long Biên, Hoàn Kiếm
 Nhà Thuốc Hồng Nhung  Số 116 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội  Ba Đình, Long Biên, Hoàn Kiếm


Trả lời