Lạng Sơn 

  Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Khu Vực
 Quầy Thuốc Trần Thị Ngoan  Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn  Lạng Sơn
 Quầy Thuốc Dũng Thủy, Nguyễn Thị Thủy  Khu 4 Thị trấn Na Dương, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn  Lạng Sơn
 Nhà Thuốc Số 46, Ds Phùng Thị Vân  Số 46 Đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn  Lạng Sơn
 Quầy Thuốc Hồng Hạnh  Thôn Bản Khính, Xã Khánh Khê, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn  Lạng Sơn
 Quầy Thuốc Tâm An, Ds Nguyễn Đăng Hiến  Số 179 Đường Chi Lăng, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn  Lạng Sơn
 Quầy Thuốc Linh Anh  Số 06 Đèo Giang, Phường Chi  Lăng, Lạng Sơn  Lạng Sơn
 Quầy Thuốc Thanh Hường  Số 142A Trần Quang Khải, Phường Chi Lăng, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn  Lạng Sơn
 Quầy Thuốc Thu Hường, Ds Đỗ Thị Hường  Thôn Phồng, Xã Vân Nham, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn  Lạng Sơn
 Quầy Thuốc Yên Nguyệt  Thôn Chi Ma, Xã Yên Khoái, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn  Lạng Sơn
 Quầy Thuốc 44  Số 97 Đường Chi Lăng, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn  Lạng Sơn
 Quầy Thuốc Thảo Nguyên  Số 11 Hoàng Văn Thụ, Khu II, Thị Trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn  Lạng Sơn
 Nhà Thuốc Thanh Thủy  Số 98 Phai Vệ, Phường Đông Kinh, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn  Lạng Sơn
 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Hà (T2)  Số 80, Đường Xương Giang, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn  Lạng Sơn
 Quầy Thuốc Minh Nguyệt, Ds Ngô Thị Nguyệt  Xã Cai Kinh, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn  Lạng Sơn
 Quầy Thuốc Số 89, Nông Thị ánh Ngọc  Thôn Đồng Dĩnh, Xã Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn  Lạng Sơn
 Quầy Thuốc Thu Thủy, Ds Hoàng Thu Thủy  Pác Luồng, Xã Đề Thám, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn  Lạng Sơn
 Nhà Thuốc Số 18, Nguyễn Thị Dung  Số 84 Phố Cầu Pung, Khu3, Thị Trấn Thất Khê Tràng, Tỉnh Lạng Sơn  Lạng Sơn
 Quầy Thuốc Thương Ngà  Số 5 Trần Hưng Đạo, TT Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn  Lạng Sơn
 Nhà Thuốc Bảo Ngọc, Ds Hoàng Thị Định  Số 419 Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn  Lạng Sơn


Trả lời