Huyện Sóc Sơn

  Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Khu Vực
 Quầy Thuốc Thanh Hà (Cũ QT Chị Thành)  Xóm 1, Thôn Đồng Lạc, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội  Sóc Sơn
 Quầy Thuốc Vũ Lương 2, Vũ Văn Tuấn  Khu Thá, Xã  Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội  Sóc Sơn
 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Phương  Chợ Nỉ, Phố Nỉ, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội  Sóc Sơn
 Quầy Thuốc Số 97 – Phú Minh  Số 97, Khu 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội  Sóc Sơn
 Quầy Thuốc Khánh Ly  Thôn Hiệu Chân, Xã Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội  Sóc Sơn
 Quầy Thuốc Thanh Hoan, Ds Nguyễn Thị Hoan  Thôn Hương Đình Hoài, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà  Nội  Sóc Sơn
 Quầy Thuốc Gia Đình  Số 79A Phủ Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội  Sóc Sơn
 Quầy Thuốc Huy Hằng  Thôn Đồng Thố, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội  Sóc Sơn
 Bác Sĩ Doanh, Nguyễn Văn Doanh  Thôn Dược Hạ, Xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội  Sóc Sơn
 Quầy Thuốc Hải Nam  B42 Chợ Phú Cường, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội  Sóc Sơn
 Quầy Thuốc Doanh Thu  Thôn Thắng Trí, Xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội  Sóc Sơn
 Quầy Thuốc Hương Thắng, Ds Dương Thị Hương  Thôn Lạc Nông, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội  Sóc Sơn
 Quầy Thuốc Quách Thị Thu Thùy  Thôn Đức Hậu, Xã Đức Hòa, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội  Sóc Sơn
 Quầy Thuốc Định Thìn  Đường 16, Thôn Kim Thượng, Xã Kim Lũ, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội  Sóc Sơn
 Quầy Thuốc Nam Tuyết  Thôn Đô Tân, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội  Sóc Sơn
 Quầy Thuốc Thu Cúc  Đội 4, Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội  Sóc Sơn
 Quầy Thuốc Nguyễn Văn Tân, Chị Xuyến  Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội  Sóc Sơn
 Quầy Thuốc Phương Quyên  Thôn Thái Phù, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội  Sóc Sơn


Trả lời