Huyện Gia Lâm

  Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Khu Vực
 Quầy Thuốc Mai Hương, Ds Mai Lan Hương  Xóm 1 Thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội  Gia Lâm
 Quầy Thuốc Bạch Mai, Nguyễn Thị Hường  Chợ Đậu, Thôn Ngọc, TT Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên  Gia Lâm
 Nhà Thuốc Thảo Vi, Văn Lâm  Đội 5 Ngọc Quỳnh TT Như Quỳnh, Văn Lâm  Gia Lâm
 Quầy Thuốc Đức Viện  Thôn Quang Trung, Xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội  Gia Lâm
 Nhà Thuốc Ngọc Châm  Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội  Gia Lâm
 Nhà Thuốc Mạnh Quân, DS Đới Thị Hường  Số 27/670 Hà Huy Tập, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội  Gia Lâm
 Quầy Thuốc Minh Hiền  Khu Cao Nền, Cụm dân cư Toàn Thắng, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội  Gia Lâm
 Quầy Thuốc Huyền Hoàng, Ds Nguyễn Phượng Huyền  Đội 15, Chử Xá, Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội  Gia Lâm
 Quầy Thuốc Mây Anh  Thôn Thuận Tiến, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội  Gia Lâm
 Quầy Thuốc Dung Hà  Số 20, Ngõ 367 Ngô Xuân Quảng, Phường Châu Qùy, Quận Gia Lâm, TP Hà Nội  Gia Lâm
 Nhà Thuốc Lâm Phương, Bát Tràng  Xóm 5 Giang Cao Bát Tràng, Gia Lâm, hà Nội  Gia Lâm
 Quầy Thuốc 09, Chị Hường, Chợ Đường Cái  Chợ Đường Cái, Văn Lâm, Hưng Yên  Gia Lâm
 Quầy Thuốc Quỳnh Hoa  Số 12, Đường U TDP Vườn Dâu, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội  Gia Lâm
 Quầy Thuốc Ngọc Anh  Phố Dầu, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên  Gia Lâm
 Quầy Thuốc Xuân Hòa, Ds Nguyễn Lương Anh Đức  Xóm 2, Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội  Gia Lâm
 Quầy Thuốc Hoàng Mây  Xóm Nông, Thôn Phù Dực, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội  Gia Lâm
 Quầy Thuốc Ánh Loan, Ds Phan Kim Dung  An Đà, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội  Gia Lâm
 Quầy Thuốc Đình Cường  Ngõ 3 Chợ Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội  Gia Lâm
 Quầy Thuốc Khánh Nguyệt  Chợ Đường Cái, Văn Lâm, Hưng Yên  Gia Lâm
 Nhà Thuốc Minh Tâm, Ds Hà Thị Huyền Trang  Kiot 18 Chợ Vàng, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội  Gia Lâm
 Nhà Thuốc Hải Long, Chị Duyên  Số 56 An Đào C, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội  Gia Lâm
 Quầy Thuốc Trung Tâm Huyện Văn Lâm, Ds.Nguyễn Thị Lĩnh, Văn Lâm  Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên  Gia Lâm
 Quầy Thuốc  Nam Khánh  Thôn Hoàng Nha, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên  Gia Lâm
 Quầy Thuốc Việt Anh, Nguyễn Việt Anh  Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên  Gia Lâm
 Quầy Thuốc Đức Thắng, Ds Đào Thị Hồng Chiêm  Xóm Gạo, Phù Dực 2, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội  Gia Lâm
 Nhà Thuốc Minh Quang  Số 136 Ngô Xuân Quảng, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội  Gia Lâm
 Quầy Thuốc Số 06, Đinh Xuân Năm  Đại Đồng, Văn ổ, Văn Lâm  Gia Lâm


Trả lời