Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Khu Vực
 Quầy Thuốc Hoàng Hảo  Thôn Bình Lợi, Xã Bình Điền, TX Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế  Huế
 Quầy Thuốc Tây Thủy, Võ Thị Thủy  Thị Trấn Phong Điền, Phò Trạch, Huế  Huế
 Quầy Thuốc Lam Anh, Ds Nguyễn Thị Hằng  Thị Trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế  Huế
 Quầy Thuốc Minh Anh, Ds Cao Thị Lai  Vinh Hưng, Phú Lộc, Huế  Huế
 Quầy Thuốc Thanh Xuân  Chợ A Lưới, Thị Trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế  Huế
 Quầy Thuốc Hương Tú, Ds Đỗ Thị Thanh Hương  Thôn 1, Vinh Thanh, Phú Vang, Huế  Huế
 Quầy Thuốc Mỹ Phú, Ds Lê Thị Thủy  Phong Chương, Phong Điền, Huế  Huế
 Quầy Thuốc Mai Giỏi  Chợ Cầu Hai, Thị Trấn, Phú Lộc, TP Huế  Huế
 Quầy Thuốc Thái Sinh, Ds Ngô Thị Ngọc ánh  Xã Thủy Thanh, TX Hương Thủy, Huế  Huế
 Đại Lý Ngọc Huế  Chợ Truồi, Phú Lộc, TT Huế  Huế
 Quầy Thuốc Vinh Hà  Thôn 2, Xã Vinh Hà, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế  Huế
 Quầy Thuốc Hồng Đức  Thôn Mỹ Lam, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, TT Huế  Huế
 Quầy Thuốc Số 24  Chợ Bốt Đỏ, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế  Huế
 Nhà Thuốc Tứ Hạ  TT Tứ Hạ, H.Hương Trà, TP. Huế  Huế
 Quầy Thuốc Phước Tâm, Ds Bùi Thị Thúy Tâm  Vinh Hiền, Phú Lộc, Huế  Huế
 Quầy Thuốc Hương Ngọc, Ds Lê Thị Ngọc Cẩm  Tổ Dân Phố Trường Lưu, Thị Trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế  Huế
 Quầy Thuốc An Tâm, Ds Nguyễn Thị Thanh Tâm  Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế  Huế
 Quầy Thuốc Minh Hồng, Nguyễn Thị Minh Hồng  Thôn Thuận Hóa, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế  Huế
 Nhà Thuốc Phước Vĩnh, Chị Vân  Số 107 Trần Phú, TP. Huế  Huế
 Quầy Thuốc Số 23  Chợ A Lưới, Huế  Huế
 Quầy Thuốc Thanh Tuấn, Ds Trương Thị Thanh  Chợ Mỹ Lợi, Vinh Mỹ, Phú Lộc, Huế  Huế
 Quầy Thuốc Thành Đạt  Chợ Cầu Hai, Thị Trấn Phú Lộc, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế  Huế
 Quầy Thuốc An Nhiên, Ds Huỳnh Thị Duyên  Thôn Vĩnh Tu, Quảng Ngạn, Quảng Điền, Huế  Huế
 Quầy Thuốc Tây Lộc Hải, Ds Nguyễn Thị Xuân Lộc  Thôn Hòa Viện, Xã Phong Bình, Huyện Phong Điền, Huế  Huế
 Quầy Thuốc Vy Ngọc  Thôn Diên Mai, Xã A Ngó, Huyện A Lưới, Tỉnh TT Huế  Huế
 Nhà Thuốc Nhật Thịnh  Số 38 Hồ Đắc Di, Huế  Huế
 Quầy Thuốc Mùi, Ds Văn Thị Mùi  Chợ Quảng Thái, Quảng Điền, Huế  Huế
 Quầy Thuốc Bình Tây, Văn Thành Bình  Vinh Thái, Phú Vang, Huế  Huế
 Quầy Thuốc Hoàng Nhi, Ds Hoàng Thị Mỹ Nhi  Tỉnh Lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Huế  Huế
 Quầy Thuốc Nguyên Thảo, Ds Trần Thị Kim Thảo  Chợ Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế  Huế
 Quầy Thuốc Bình An 1, Ds Nguyễn Thị Hằng  Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế  Huế
 Quầy Thuốc Chương Ngọc, Chị Ngọc  Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế  Huế
 Quầy Thuốc Gia Huy, Ds Lê Thị Mỹ Đông  Thôn Diên Đại, Xã Phú Xuân, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế  Huế
 Quầy Thuốc Thảo Hiền, Ds Nguyễn Thị Thu Hiền  Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế  Huế
 Quầy Thuốc Thọ Sơn, Trần Thị Kim Nhung  Phong An, Phong Điền, Huế  Huế
 Quầy Thuốc Thanh Thúy, DSTH.Trần Thị Thanh Thúy  Thôn Hiền Hòa, Xã Vinh Hiền, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế  Huế
 Quầy Thuốc Phạm Gia, Ds Đoàn Hồng Tiểu Quyên  Phú Thượng, Phú Vang, Huế  Huế
 Quầy Thuốc Diệu My  Phú Tân, Phú Vang, Huế  Huế
 Nhà Thuốc Nguyên Vân  Số 612 Lạc Long Quân, TT Lăng Cô, Phú Lộc, Huế  Huế
 Quầy Thuốc Diễm Vân, Ds Phạm Thị Diễm Vân  Số 503 Lạc Long Quân, Thị Trấn Lăng Cô, TT Huế  Huế
 Quầy Thuốc Ngọc Nhi, Ds Trương Thị Lan Nhi  Số 210 Lý Thánh Tông, Thị Trấn Phú Lộc, Tỉnh TT Huế  Huế


Trả lời