Cao Bằng 

  Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Khu Vực
 Quầy Thuốc Thông Nông, Cô Xuân  Chợ Thông Nông, Thông Nông, Cao Bằng  Cao Bằng
 Nhà Thuốc Lục Thị Kết  Chợ Trà Lĩnh, TT Trà Lĩnh,Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng  Cao Bằng
 Quầy Thuốc Thu Hiền, Ds Phạm Thị Thu Hiền  Tổ 11, Phường Sông Hiến, TP Cao Bằng  Cao Bằng
 Quầy Thuốc Bế Thị Oanh  Chợ Thông Huề, Xã Thông Huề, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng  Cao Bằng
 Hiệu Thuốc Hòa An, Ds Hoàng Đức ích  Khu A, Chợ Nước Hai, TT Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng  Cao Bằng
 Quầy Thuốc Trần Thị Tuyết  Xóm Bản Vạn 1, Xóm Bế Triều, Huyện Hòa An, Cao Bằng  Cao Bằng


Trả lời