Bạc Liêu

  Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Khu Vực
 Quầy Thuốc Tư Nhân Lưu Tèo  124 Hồng Dân, Bạc Liêu  Bạc Liêu
 Nhà Thuốc Duy Luân  270A/5 Đường Cao Văn Lầu, Phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu  Bạc Liêu
 Quầy Thuốc Tố Liên  Số 453, Khóm 2, Phường Láng Tròn, Thị Xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu  Bạc Liêu
 Quầy Thuốc Hoàng Tuấn  303A Long Thành, Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu  Bạc Liêu
 Nhà Thuốc Phước Vũ  Chợ Phó Sinh, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu  Bạc Liêu
 Nhà Thuốc Hồng Hà  04/96 Đường 23/8, Khóm Trà Kha, Phường 8, TP.Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu  Bạc Liêu
 Quầy Thuốc Minh Anh  Ấp Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu  Bạc Liêu


Trả lời