Bắc Kạn 

  Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Khu Vực
 Nhà Thuốc Minh Đức  Số 126, Tổ 10, Phường Chí Kiên, Tp Bắc Kạn, Bắc Kạn  Bắc Kạn
 Quầy Thuốc Ngọc Lan  Thôn Trung Tâm, Xã Thanh Mai, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn  Bắc Kạn
 Nhà Thuốc Kim Thanh  Tổ 8A Phường Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn  Bắc Kạn
 Quầy Thuốc Lộc Thị Chanh  Thôn Nà Bản, Xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn  Bắc Kạn
 Quầy Thuốc Tâm Hải, Ds Triệu Thị Minh Hải  Phương Viên, Chợ Đồn, Bắc Kạn  Bắc Kạn
 Quầy Thuốc Bỉnh Phương  Tiểu Khu 5, Thị Trấn Chợ Bã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn  Bắc Kạn
 Quầy Thuốc Yến Nhi  Xóm Nà Linh, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên  Bắc Kạn
 Quầy Thuốc Hữu Thoa, Ds Bế Thị Thoa  Thôn Phiêng Trang, TT Yên Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Cạn  Bắc Kạn
 Quầy Thuốc Khánh Đơn  Số 64 Tân Dương, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên  Bắc Kạn
 Quầy Thuốc Thắm Duy  Xóm Đèo Tọt, Xã Đông Thịnh, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên  Bắc Kạn
 Quầy Thuốc Hiền Cường, Ds Từ Thị Hiền  Đồng Đình, Yên Ninh, Phú Lương, Thái Nguyên  Bắc Kạn
 Quầy Thuốc Vũ Đành  Phố Trung Kiên, Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên  Bắc Kạn
 Quầy Thuốc Xuân Thu, Ds Nguyễn Thị Xuân Thu  Tổ 5, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn  Bắc Kạn
 Nhà Thuốc Phúc Thịnh, Ds Nguyễn Thị Thoa  Tổ 11, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn  Bắc Kạn


Trả lời